Idea SCC w Polsce

Idea Super Connector Club w Polsce powstała z inicjatywy Sławomira Stańczuka, Prezesa Zarządu Polish Business Club. Obserwując trendy na świecie, zapragnął, aby również w naszym kraju wyróżnić ekspertów networkingu z różnych środowisk za ich praktykę i skuteczność biznesową.

Super Connector to osoba, grupa lub technologia, która posiada zaufanie szerokiego grona ludzi, ma możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi i dba o zysk każdej ze stron. Te cechy pozwalają na szybsze i skuteczniejsze moderowanie połączeń pomiędzy osobami lub firmami.

Członkowie Super Connector Club to osoby, które najczęściej prowadzą własną firmę lub klub biznesowy, bądź pełnią funkcję menadżerską i znają tych, co trzeba. Ich sieć kontaktów pełna jest osób, którym kiedyś pomogli lub podpowiedzieli rozwiązanie problemu kogoś z ich otoczenia.

Głównym celem Super Connector Club jest umożliwienie członkom dzielenia się swoją wiedzą i siecią kontaktów oraz mentoring przedsiębiorców wspierający ich we poszerzeniu skali prowadzanych działalności.

Super Connector Club nie pobiera żadnych składek członkowskich, natomiast wymaga od członków przestrzegania norm etycznych i skuteczności w oparciu o regułę 4S.

Członkostwo w Super Connector Club wiąże się z najwyższą nobilitacją i prestiżem wśród osób, które zajmują się networkingiem, łącząc ludzi i firmy z zyskiem dla każdej ze stron.

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu działa jak Super Connector i powinien znaleźć się w gronie Super Connector Club, zgłoś swoją kandydaturę!