Idea SCC w Polsce

Idea Super Connector Club w Polsce powstała z inicjatywy Sławomira Stańczuka Prezesa Zarządu Polish Business Club. Obserwując trendy na świecie, zapragnął, aby również w naszym kraju wyróżnić ekspertów networkingu z różnych środowisk za ich skuteczność biznesową i praktykę.

Super Connector to osoba, grupa lub technologia, która posiada zaufanie dużego grona ludzi, ma możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi i dba o zysk każdej ze stron. Te trzy składniki pozwalają na łatwiejsze i skuteczniejsze moderowanie połączeniem osób lub firm ze sobą.

Członkowie Super Connector Club to osoby, które najczęściej prowadzą własną firmę lub klub biznesowy, bądź pełnią funkcję menadżerską i znają tych, co trzeba, a jeszcze więcej osób zna ich, bo kiedyś im pomogli lub podpowiedzieli rozwiązanie problemu, które zadziałało u kogoś z ich otoczenia.

Głównym celem Super Connector Club jest dzielenie się wiedzą w siecią kontaktów członków między sobą oraz mentoring przedsiębiorców wspierając ich we wzroście skali prowadzanych działalności.

Super Connector Club nie pobiera żadnych składek członkowskich, ale wymaga od członków przestrzegania norm etycznych i skuteczności w oparciu o regułę 4S.

Członkostwo w Super Connector Club jest najwyższą nobilitacją i prestiżem wśród osób, które zajmują się networkingim, łącząc ludzi i firmy z zyskiem dla każdej ze stron.

Jeśli uważasz, że powinieneś znaleźć się w tym gronie lub ktoś w Twoim otoczeniu działa jak Super Connector?